บริการของเรา
  » จัดทำบัญชีรายเดือน / รายปี
  » วางแผนบัญชี-ภาษี
  » จดทะเบียนนิติบุคคล
  » ทำเงินเดือนและประกันสังคม
วันนี้ 27
เมื่อวาน 52
สัปดาห์นี้ 257
สัปดาห์ก่อน 459
เดือนนี้ 1,761
เดือนก่อน 1,761
ทั้งหมด 88,215
  Your IP :34.239.152.207

พีทีที การบัญชี ขอเสนอบริการรับทำบัญชี ทั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

บริการจัดทำบัญชีและการยื่นภาษีประจำเดือน...ประกอบด้วย

- รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมบันทึกบัญชีรายวัน, ซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้,   

  รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน 

- ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี 

- วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และ

  รายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด 

- บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐาน

- จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) 

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) 

- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) 

- จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT  (ภธ. 40) 

- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

 

บริการบัญชีและการยื่นภาษีประจำปี...ประกอบด้วย

- ปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้ง

   นำส่งงบการเงิน

- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี เพื่อนำส่งงบการเงินประจำปี

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5),

- รายงานการประชุม

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 หจก.พีทีทีการบัญชี All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus