บริการของเรา
  » จัดทำบัญชีรายเดือน / รายปี
  » วางแผนบัญชี-ภาษี
  » จดทะเบียนนิติบุคคล
  » ทำเงินเดือนและประกันสังคม
วันนี้ 27
เมื่อวาน 60
สัปดาห์นี้ 87
สัปดาห์ก่อน 327
เดือนนี้ 129
เดือนก่อน 1,399
ทั้งหมด 95,378
  Your IP :18.232.179.37

การจดทะเบียน นิติบุคคล
          พีทีที การบัญชี  ขอเสนอบริการเกี่ยวกับทะเบียนนิติบุคคล เพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจ  ลดปัญหาเรื่องการจัดเตรียมเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อน  ทุ่นเวลาในการติดต่อราชการ   และได้รับมอบเอกสารที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเเร็วทันต่อความต้องการ


จดทะเบียนบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนฯ

 – บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

– บริการจองชื่อนิติบุคคล

– บริการจัดเตรียมแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

– บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

– บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

จดเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ

– เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / แก้ไขวัตถุประสงค์ / รายชื่อผู้ถือหุ้น / เพิ่มทุน / ลดทุน
 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการกับกรมสรรพากร

– บริการจัดเตรียมแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

– บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

– บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา / เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

 

ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม

– บริการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

– บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม

 

 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 หจก.พีทีทีการบัญชี All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus